Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
24Община Варна набира проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

Конкурс за разработване на проекти от НПО за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора обяви дирекция "Превенции" към Община Варна. Той се организира на базата на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации. В инициативата могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Проектните предложения трябва да обхващат периода 1 април – 31 октомври 2017 г. и не трябва да надвишават сумата от 5000 лв. Кандидатстващите организации трябва да подават проектите си в деловодството на Община Варна до 7 март 2017 г. Необходимите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на дирекция „Превенции“ – www.prevencii.com . Допълнителна информация на телефон 052/820 677.Източник: Черно море, 16 февруари 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

23.03.2017
#Предизборни послания – 2017 #2: Промени в изборното законодателство – конкретни ангажименти или „Разтегливи конструкции”? #Предизборни послания – 2017 #2: Промени в изборното законодателство – конкретни ангажименти или „Разтегливи конструкции"?

Последната година на 43-то Народно събрание бе белязана от серия дебати относно Изборния кодекс. Опитът ...

22.03.2017
#Предизборни послания 2017: Участие, партньорство и електронни услуги #Предизборни послания 2017: Участие, партньорство и електронни услуги

В дните преди парламентарните избори Форум Гражданско участие се зае със задачата да запознае ...

22.03.2017
Годишно отчитане на ЮЛНЦ през 2017 година - изисквания и срокове Годишно отчитане на ЮЛНЦ през 2017 година - изисквания и срокове

Отчетност пред Националния статистически институт (НСИ)1) Юридическите лица с нестопанска цел – в ...