Регистрация
ное
26

Корекция на търсенето

 

ОП

Гражданско сдружение за местни инициативи и европейско развитие - "Преображение"

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Дунавски център за обучение и развитие

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Женско дружество-Шереметя

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Инициативи за прогрес

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Искра-ВТ

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Лили - агенция за осиновяване и подпомагане на деца в медико-социален риск

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ЧП

Международен Фолклорен фестивал ВЕЛИКО ТЪРНОВО®

Регион: Велико Търново
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

Местна инициативна група - Елена-Златарица

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Д
МИГ - Лясковец-Стражица

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Младежка инициатива за Търновград

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Нов Избор

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Плаково в бъдеще

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Подем - павликенска общност за демократичен европейски модел

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Просвещение

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Регионален фонд за развитие - Велико Търново

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Регионален център по медиация

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Св. Георги - село Велчево

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Свети Киприян и Света Юстина

Регион: Велико Търново
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Център за социални инициативи

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Център за социални услуги в общността

Регион: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци