Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

Корекция на търсенето

открити резултати 13677 (0.093 секунди)

Участие на Видьо Вълков Видев - Зам. Председател Ус в управлението на НПО

 

ОП

,АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С КОАГУЛОПАТИИ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента
Членове на управителния орган: ЦВЕТОМИР ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТКОВ, БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ГАЙДАРОВ, ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦВЕТОМИР ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТКОВ, БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ГАЙДАРОВ, ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ

 

ЧП

Д
" Вита"

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси
Представляващи: Ася Иванова Костова
Членове на управителния орган: Добрина Шеева, Емилия Томаджиева

 

ОП

Д
" Възможност" СНЦ/ Possibile NGO"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Виолета Златкова
Членове на управителния орган: Севделина Георгиева, Цветомира Георгиева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВИОЛЕТА ЧАВДАРОВА ТОНЧЕВА - ЗЛАТКОВА, СЕВДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СЪБОТАНОВА, ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

ОП

Д
"Алианс за Петрич"

Град/село: Благоевград
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Янчо Карагогов
Членове на управителния орган: Янчо Карагогов

 

ОП

Д
"Асоциация на родители на деца с дислексия - Достъпен свят"

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Образование;   Проблеми на децата
Представляващи: Красимира Антонова
Членове на управителния орган: Красимира Антонова, Адриана Калева, Станислава Цветанова, Миглена Дивери, Теодора Карагьозова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИРА ТОДОРОВА ПЕНЕВА, МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДИВЕРИ, ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА КАРАГЬОЗОВА, АДРИАНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА, СТАНИСЛАВА ДИМЧЕВА ЦВЕТАНОВА

 

ОП

"Асоциация на служителите в Прокуратурата на РБ, Национална следствена служба и Следствените отдели"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Законодателство, застъпничество, публични политики;   Професионални организации
Представляващи: Владимира Костадинова
Членове на управителния орган: Владимира Костадинова, Милка Тонева, Александър Симеонов, Катя Трайкова, Венета Калчева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВА КОСТАДИНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ, МИЛКА АНГЕЛОВА ТОНЕВА - ЗАМЕСТНИК ПРЕСЕДАТЕЛ, АЛЕКСЪНДЪР АСПАРУХОВСИМЕОНОВ, КАТЯ ГЕНЧОВА ТРАЙКОВА - ЧЛЕН, ВЕНЕТА ГРИГОРОВА КАЛЧЕВА - ЧЛЕН, НОРА ПАВЛОВА ЯКИМОВА - ЧЛЕН, НАТАША АНГЕЛОВА БИМБИЛОВА - ЧЛЕН

 

ОП

"Асоциация НАЯ"

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Светла Сивчева
Членове на управителния орган: Нина Николова, Петя Стефанова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СВЕТЛА БОРИСОВА СИВЧЕВА, НИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА, ПЕТЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

 

ОП

"Без граници"

Град/село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Социални услуги
Представляващи: Младен Максимов Пелов
Членове на управителния орган: Младен Максимов Пелов, Теодора Иванова Цветанова, Татяна Иванова Добрева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МЛАДЕН МАКСИМОВ ПЕЛОВ, ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА, ТАТЯНА ИВАНОВА ДОБРЕВА

 

ЧП

"БУЛГАРИКА"- Асоциация за съхранение и развитие на българското изкуство

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Веселина Савова
Членове на управителния орган: Веселина Савова, Лиляна Савова, Цвета Боцановска, Станислава Минева- Димова

 

ОП

"БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: БОЙКО ИВАНОВ СЛАВЧЕВ, НИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА-СУХАЧЕНСКА, ЕКАТЕРИНА МИЛИСЛАВОВА СТЕФАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОЙКО ИВАНОВ СЛАВЧЕВ, НИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА-СУХАЧЕНСКА, ЕКАТЕРИНА МИЛИСЛАВОВА СТЕФАНОВА

 
   1  2  3  4  ... 1368   »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци