Регистрация
ное
25

Корекция на търсенето

открити резултати 6034 (0.063 секунди)

Участие на Видьо Вълков Видев - Зам. Председател Ус в управлението на НПО

 

ЧП

Д
" Вита"

Регион: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси
Представляващи: Ася Иванова Костова
Членове на управителния орган: Добрина Шеева, Емилия Томаджиева

 

ОП

Д
" Възможност" СНЦ/ Possibile NGO"

Регион: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Виолета Златкова
Членове на управителния орган: Севделина Георгиева, Цветомира Георгиева

 

ОП

Д
"Алианс за Петрич"

Регион: Благоевград
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Янчо Карагогов
Членове на управителния орган: Янчо Карагогов

 

ОП

Д
"Асоциация на родители на деца с дислексия - Достъпен свят"

Регион: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Образование;   Проблеми на децата
Представляващи: Красимира Антонова
Членове на управителния орган: Красимира Антонова, Адриана Калева, Станислава Цветанова, Миглена Дивери, Теодора Карагьозова

 

ОП

"Асоциация на служителите в Прокуратурата на РБ, Национална следствена служба и Следствените отдели"

Регион: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Законодателство, застъпничество, публични политики;   Професионални организации
Представляващи: Владимира Костадинова
Членове на управителния орган: Владимира Костадинова, Милка Тонева, Александър Симеонов, Катя Трайкова, Венета Калчева

 

ОП

"Асоциация НАЯ"

Регион: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Светла Сивчева
Членове на управителния орган: Нина Николова, Петя Стефанова

 

ОП

"Без граници"

Регион: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Социални услуги
Представляващи: Младен Максимов Пелов
Членове на управителния орган: Младен Максимов Пелов, Теодора Иванова Цветанова, Татяна Иванова Добрева

 

ЧП

"БУЛГАРИКА"- Асоциация за съхранение и развитие на българското изкуство

Регион: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Веселина Савова
Членове на управителния орган: Веселина Савова, Лиляна Савова, Цвета Боцановска, Станислава Минева- Димова

 

ОП

"Бъдеще сега 2006"

Регион: Смолян
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование;   Околна среда
Представляващи: Теодор Василев, Милена Ленева
Членове на управителния орган: Теодор Василев, Милена Ленева, Божидар Ламбов

 

ЧП

Д
"Вдъхновение"

Регион: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Теодора Траянова
Членове на управителния орган: Красимира Николаева, Нели Кирчева

 
   1  2  3  4  ... 604   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци