19.09.2014 | КАЛЕНДАР

СЪЗДАЙ НОВИНА
СЪЗДАЙ СОБСТВЕНА
УЕБ СТРАНИЦА
АБОНИРАЙ СЕ ЗА БЮЛЕТИН
Ако www.ngobg.info Ви харесва, сложете банер с линк към него на своя уебсайт. Кликнете тук, за да си изберете някой от нашите банери!
открити резултати 5814 (0.045 секунди)

 

КОРЕКЦИЯ НА ТЪРСЕНЕТО

Участие на Видьо Вълков Видев - Зам. Председател Ус в управлението на НПО

Неактуална
Частна полза
Организацията ползва доброволци
" Вита"
Регион: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси
Представляващи: Ася Иванова Костова
Членове на управителния орган: Добрина Шеева, Емилия Томаджиева
Актуална
Обществена полза, вписана в ЦР
Организацията ползва доброволци
" Възможност" СНЦ/ Possibile NGO"
Регион: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Виолета Златкова
Членове на управителния орган: Севделина Георгиева, Цветомира Георгиева
Актуална

Организацията ползва доброволци
"Алианс за Петрич"
Регион: Благоевград
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Янчо Карагогов
Членове на управителния орган: Янчо Карагогов
Актуална
Обществена полза, вписана в ЦР
Организацията ползва доброволци
"Асоциация на родители на деца с дислексия - Достъпен свят"
Регион: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Образование;   Проблеми на децата
Представляващи: Красимира Антонова
Членове на управителния орган: Красимира Антонова, Адриана Калева, Станислава Цветанова, Миглена Дивери, Теодора Карагьозова
Актуална
Обществена полза, вписана в ЦР
"Асоциация на служителите в Прокуратурата на РБ, Национална следствена служба и Следствените отдели"
Регион: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Законодателство, застъпничество, публични политики;   Професионални организации
Представляващи: Владимира Костадинова
Членове на управителния орган: Владимира Костадинова, Милка Тонева, Александър Симеонов, Катя Трайкова, Венета Калчева
Неактуална
Обществена полза, вписана в ЦР
"Асоциация НАЯ"
Регион: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Светла Сивчева
Членове на управителния орган: Нина Николова, Петя Стефанова
Неактуална
Обществена полза, вписана в ЦР
"Без граници"
Регион: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Социални услуги
Представляващи: Младен Максимов Пелов
Членове на управителния орган: Младен Максимов Пелов, Теодора Иванова Цветанова, Татяна Иванова Добрева
Неактуална
Частна полза
"БУЛГАРИКА"- Асоциация за съхранение и развитие на българското изкуство
Регион: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Веселина Савова
Членове на управителния орган: Веселина Савова, Лиляна Савова, Цвета Боцановска, Станислава Минева- Димова
Неактуална
Читалище
"Бъдеще сега 2006"
Регион: Смолян
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование;   Околна среда
Представляващи: Теодор Василев, Милена Ленева
Членове на управителния орган: Теодор Василев, Милена Ленева, Божидар Ламбов
Актуална
Частна полза
Организацията ползва доброволци
"Вдъхновение"
Регион: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Теодора Траянова
Членове на управителния орган: Красимира Николаева, Нели Кирчева
   1  2  3  4  ... 582   »

Легенда на символите

Актуална Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

Неактуална Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година

Частна полза Частна полза

Обществена полза Обществена полза

Организацията ползва доброволци Организацията ползва доброволци

С подкрепата на
Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Фондация Чарлз Стюърт Мот