Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (4.046 секунди)

Участие на София Янчева-Олева в управлението на НПО

 

ОП

Национална асоциация на секретарите на общини в Република България

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации;   Друго
Представляващи: София Янчева-Олева - Председател На Ус
Членове на управителния орган: Соня Христова, Сезгин Бекир, Мина Илиева, Иван Жеков, Румен Русев, Петър Янински, Румяна Дъчева, Мариус Конов, Ангелина Топчиева, Валери Симеонов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СОФИЯ ВЕНЧОВА ЯНЧЕВА-ОЛЕВА, СЕЗГИН МЮМЮН БЕКИР, СОНЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА, МИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА, ТАНЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ, ПЕТЯ СТАНЧЕВА СТЕФАНОВА, ВЪРБИНКА ВЕНЦИСЛАВОВА КОНОВА, ВЕСЕЛА НАЧЕВА НАЧЕВА-КРЪСТЕВА, ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ, ИВАН ХРИСТОВ ЖЕКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци