Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
28

Условия за ползване

Условия за ползване на НПО портал www.ngobg.info

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на НПО портала. С всяко ползване на услугите и ресурсите на НПО портала, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ НА НПО ПОРТАЛА

2.1 Услугите, които уебсайта предлага са достъп до база данни на неправителствените организации (НПО) в България, възможност за създаване на собствен уебсайт, възможност за публикуване на обяви за предлагане на работа, търсене и предлагане на доброволци, възможност за публикуване на материали в библиотеката на уебсайта, възможност за публикуване на прессъобщения, малки обяви и публикуване на събития в календара. Освен това уебсайта дава възможност за абониране за бюлетин и получаване на информация чрез RSS.

2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до базата данни от НПО и до качените на сайта материали, получаване на информация чрез RSS и абониране за бюлетин. Само регистрираните потребители имат достъп до останалите услуги: в това число регистрация на безплатен уебсайт, публикуване на обяви за стаж и работа.

2.3 НПО порталът не носи никаква отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на уебсайта или от временната невъзможност да бъде достъпен/използван.

2.4 НПО порталът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

2.5 НПО порталът си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

3. РЕГИСТРАЦИЯ

3.1 След извършване на регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID), ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на НПО портала.

3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с тях.

3.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за качваната от него информация. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на НПО портала, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

4. АВТОРСКИ ПРАВА/ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1 При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които могат да са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.

4.2 С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на НПО Портала, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на НПО Портала неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на НПО портала, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

5. ОТГОВОРНОСТ

5.1 НПО порталът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на НПО портала.

5.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ. НПО порталът не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

5.3 Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от НПО портала по електронен път.

5.4 Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на НПО портала, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

  • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
  • да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
  • В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, НПО портала има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

5.5 Няма да се допускат обидни изрази и оскърбления. Изрично се забраняват мнения с етническа омраза и нетолерантност. Не се позволява на потребители да предизвикват спорове и скандали и да насаждат неприязън.