Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21Удължен срок: Обучение на ученици в САЩ (ASSIST) и Великобритания (HMC)” за учебната 2017/2018 година

Срокът за кандидатстване в конкурса на БАЧ за обучение в САЩ и Великобритания се удължава до 19 декември

Българска асоциация по четене (БАЧ) съвместно с партньорите ASSIST и HMC обявява ежегодния конкурс за участие по програмата “Обучение на ученици в САЩ и Великобритания” за учебната 2017/2018 година. Финалистите получават стипендии от чуждестранните партньорски организации – ASSIST, САЩ (www.assist-inc.org) и HMC, Великобритания (http://hmc.org.uk/projects) за 1-годишно обучение в едно от техните училища в САЩ или Великобритания.


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

- да са ученици в 10 клас;

- да са на възраст между 16 и 17 г. и 6 м. към 1 септември 2017 г. (само за кандидатите за HMC)

- да владеят английски език;

- да имат много добър или отличен успех;

- да са български граждани;

- да не са живели в англоезична страна за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Документите за кандидатстване и подробна информация за кандидатстване и провеждането на конкурса, програмите и стипендиите ще са на сайта на БАЧ: www.bulra.org. В случай на въпроси, пишете на електронен адрес bulrakonkurs@gmail.bg. Моля следете сайта на Българска асоциация по четене (www.bulra.org) и Фейсбук страницата за актуализирана информация!

Краен срок за подаване на документи: 19 декември 2016Източник: Българска асоциация по четене, 12 декември 2016