Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Кандидатствай за доброволческо обучение

На 18 и 19 февруари 2017 ще се проведе обучение на обучение на 50 бр младежи в основите на доброволческата дейност, добрите практики за доброволчество по света, практически насоки за сигурност и безопасност и признаване на натрупаните знания и умения. Практическото приложение на натрупаните знания ще бъде чрез организиране на детски спортен празник на 19 февруари 2017.

Организатор на обучението е  Асоциация за развитие на българския спорт.


МЕТОДИ:

 • Чрез неформални методи на обучение – ролеви игри, обмяна на опит (връстници обучават връстници), методологията „Обучение чрез спорт„;
 • Младите хора, участващи в проекта, ще приемат роля на посланици на добри практики и ще бъдат овластени да защитават гражданска позиция по темата за доброволчеството в спорта;


РЕЗУЛТАТИ:

 • Създаване на предпоставки за развитие и популяризиране на доброволческата култура в България, с акцент върху доброволческата дейност на младежи в сферата на спорта.
 • Развити компетенции на застъпничество и активно гражданство;


ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 • Младежи на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование;

Допустими участници (на възраст 16 - 30 години):

 • Младежи с интерес по темата за доброволчеството;
 • Треньори и студенти по вид спорт;
 • Педагогически кадри в системата на образованието.
  • Максимален капацитет: 50 човека.

СЕЛЕКЦИЯ:
Изпратете на е-майл info@bulsport.bg в срок до 20.01.2017 следните данни:

 • Три имена и телефон за връзка
 • Професионален профил – образование или заетост
 • Мотивация за участие - до 200 думи
 • Специални нужди (храна, достъпност)
Събитието е безплатно, но не се покриват разходи за нощувки и транспорт.
Успешно завършилите обучението ще получат сертификат за участие, както и ще могат да прилагат доброволчески програми в ежедневната си дейност с деца и младежи.
 
Програма на обучението и пълна информация:
http://www.bulsport.bg/i.php/npm_volunteering/view.html?nid=12057Източник: Асоциация за развитие на българския спорт, 19 декември 2016