Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Стаж в Европейската комисия

Може да кандидатствате за платен стаж към Европейската комисия за периода октомври 2017 - февруари 2018 г.
Пълната информация за изискванията, продължителността на стажовете, за това как да кандидатствате можете да видите на страницата на инициативата.
Източник: http://ec.europa.eu, 09 януари 2017