Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
22Екоклуб УНСС набира членове

Екоклуб УНСС е студентска общност, която се фокусира върху значими и актуални теми в контекста на съвременното глобализирано общество: устойчиво развитие, замърсяване на околната среда, зелено предприемачество, кръгова икономика и др.

Чрез организиране на дискусии, събития и доброволчески инициативи, клубът надгражда и развива познанията и уменията на студентите и им помага да натрупат ценен опит, приложим и при бъдещата им професионална реализация.

Освен това, чрез участието си в клуба, студентите имат възможност да търсят добри примери и работещи решения на сериозни съвременни проблеми, да срещнат съмишленици и да работят в екип, както и да допринесат за постигането на реално подобрение на собствената си среда.

Клубът набира членове за следните основни направления:

  • Стратегическо развитие
  • Маркетинг и връзки с обществеността
  • Планиране и организиране на дейности  
  • Авторство и преводи на статии
  • Разделно събиране на отпадъците

Желаещите да се включат в екипа на Екоклуб УНСС трябва да попълнят електронния формуляр за членство в срок до 26 февруари: https://goo.gl/forms/1CCB059SLlc2iVcE2

Повече за дейността на Екоклуб УНСС има на фейсбук страницата на клуба: https://www.facebook.com/ecounwe

Промяната започва от всеки от нас, а заедно можем повече!Източник: УНСС, 02 февруари 2017