Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
22Възможност за обучения във френска неправителствена организация за развитие на капацитет

Bioforce Institute е френска неправителствена организация, чиято цел е подобряване на подкрепата за уязвими групи и населения. Bioforce дава възможност на всички, ангажирани при хуманитарни кризи (физически лица, организации и институции), да развиват и усъвършенстват уменията си. Организацията работи чрез обучения и проекти за развитие на капацитета в области като управление на човешки ресурси, управление на проекти, обучение на обучители и др.

 

Bioforce e част от мрежата на хуманитарни предприемачи H2H Network (Humanitarian to Humanitarian). H2H ежедневно предоставя нови решения и услуги, подпомагащи ефективността и въздействието на специалисти и организации в хуманитарния сектор. Името на мрежата H2H произлиза от  Humanitarian to Humanitarian, което е вдъхновено от аналогичната концепция в бизнеса Business to Business (B2B).

 

С обученията, организирани от Bioforce, и с условията за участие в тях можете да се запознае подробно на сайта на организацията http://www.institutbioforce.fr/en.


Източник: Bioforce Institute, 03 февруари 2017