Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18ЮНЕСКО обяви покана за кандидатстване за Мрежата на творческите градове

Организацията на обединените нации за образова ние, наука и култура, ЮНЕСКО обяви нов цикъл за  кандидатстване за Мрежата на творческите градове. Мрежата е създадена през 2004г. и в нея членуват 116 града от 54 държави.

Чрез участието си в мрежата градовете и местните власти могат да обменят добри практики по развитие на културния живот и интегриране на културата в плановете за устойчиво развитие. Мрежата работи в 7 творчески направления: занаяти и народно творчество, дизайн, кино, гастрономия, литература, медийни изкуства и музика. Българската сто-
лица София вече участва в мрежата в подкрепа на своите усилия за развитие на творческите индустрии в града.

Цялата информация можете да намерите на страницата на ЮНЕСКО.

Краен срок: 16 юни 2017 г.
Източник: en.unesco.or, 01 март 2017