Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23Конкурс за подкрепа на организации от граничния район със Сърбия за равитието им като доброволчески центрове

Сдружение Свободен младежки център обявява конкурс за юридически лица с нестопанска цел от области Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове за социално доброволчество по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството". Краен срок за кандидатстване 31.03.2017 г. Пакетът документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от тукhttp://fyc-vidin.org/home.html

 

Публикувано от: