Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22Програма за летни студентски стажове в държавната администрация

Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.

Подробен график на кампанията за летни студентски стажове 2017 г.  можете да намерите на Портала „Студентски стажове в държавната администрация”
Източник: Портал „Студентски стажове в държавната администрация”, 15 март 2017