Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Покана за участие в обучителна сесия " You(th) and Migration: Да трансформираме кризата"

Учебната сесия ще се проведе в периода 15-19 май 2017 г. в Европейския младежки център в Страсбург. Сесията има за цел да разработи схеми и иновации, които могат да насърчават социалната интеграция на мигрантите, бежанците и търсещите убежище, като се опитва да избегне отрицателното въздействие за хората в приемащите общности. Ще има дискусия за това как младите хора могат да повлияят върху реториката и действията, предприемани в собствените им страни, с цел насърчаване на хармонични общества, в които мигрантите, бежанците и търсещите убежище са включени и уважавани.
Работният език е английски.

Срок за заявка на участие: 7 април 2017 г.

Подробности ще намерите на страницата на инициативата.
Източник: ФРМС, 30 март 2017