Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23Световен форум за демокрация 2017: Популизмът проблем ли е?

Страсбург, 8-10 ноември 2017 г.

Световният форум за демокрация е платформа за диалог и иновации, посветена на демокрацията, която насърчава принципите на Съвета на Европа по целия свят.

Целта на Световния форум за демокрация 2017 е да се направи преглед на новите инициативи и подходи, които могат да подобрят демократичните практики и да подпомогнат партиите и медиите, както и други участници в политическия процес, да възстановят връзката си с гражданите, да направят информиран избор и да функционират колкото се може по-добре в условията на демокрация през 21 век.

Стани участник на лабораториите към Форума с 10-минутна реч.

За: Всяка публична или частна организация.

Разходите за път и настаняване могат да бъдат покрити от Съвета на Европа.

Краен срок: 30 април

пълната информация можете да намерите на страницата на Форума.Източник: ФРМС, 06 април 2017