Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Кандидатстване за Мрежата на креативните градове в ЮНЕСКО

Градове по целия свят могат да подадат молба за присъединяване към Мрежата на креативните градове в ЮНЕСКО. Мрежата е създадена през 2004 г., за да насърчава международното сътрудничество със и между градове, които са определили креативността като водещ фактор и фактор за устойчиво градско възстановяване и развитие. Мрежата е водеща програма на ЮНЕСКО за изпълнението на Целите на устойчивото развитие. Днес Мрежата обединява 116 градове от 54 страни, работещи за постигане на общи цели: поставяне на творчеството и културните индустрии в основата на местни планове за развитие, както и активно сътрудничество чрез междуградски партньорства на международно ниво.
Повече информация на страницата на инициативата.
Източник: За Фондовете, 18 април 2017