Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18Набираме ЧЛЕНОВЕ и ДОБРОВОЛЦИ за каузата ни

Казвам се Елеонора Георгиева. 
Живея в покрайнините на Пловдив и въпреки трудностите - да работя в България е моя избор и моето призвание.
На 44 години съм. Икономист съм по образование.


Управител съм на „Илинор” ЕООД, създател и гл. координатор на Сдружение с нестопанска цел с обществена полза - „Децата на България - развитие и бъдеще”.

В процес съм на търсене на ЯДРО (подходящ ЕКИП), който да поведе НПО  „Децата на България - развитие и бъдеще”:
1. Водачи с различни умения
2. Творци
3. Педагози
4. Терапевти 
5. Музиканти
6. Логопеди
7. Разбира се, че към нашия екип са ни нужни и съмишленици, изпълнители, родители, представители на бизнеса и на администрацията, ръководители, служители, специалисти и др.


Наши членове могат да бъдат както физически лица, така и юридически лица - всяко дееспособно лице - пълнолетни, физически и юридически лица, които са приели настоящия устав, плащат редовно членския си внос и работят за постигане целите на сдружението. Членството в сдружението е доброволно. Членският внос е в размер на 50 (педесет) лв. за физически лица и 100 (сто) лв. за юридически лица за година.
Колкото сме ПОВЕЧЕ, толкова по-добре.


Най-важното е да бъдем ЕДИННИ и да покажем, че ДОБРОТО може да победи всичко.
Да покажем на себе си и света, че НИЕ БЪЛГАРИТЕ :
- можем да бъдем ЕДИННИ, 
- можем да бъдем обединени, независимо от това, че сме РАЗЛИЧНИ, със своята индивидуалност и харизма, които носи всеки един от нас в себе си
- можем и имаме СИЛАТА да ПРОМЕНИМ нашето БЪДЕЩЕ.

Всеки ЧОВЕК, който носи ДОБРОТО, ЧОВЕЩИНАТА в себе си, независимо дали е организатор, лидер или изпълнител, може да бъде член на НПО „Децата на България - Развитие и Бъдеще” и да вижда поне част от себе си в принципите и каузата, заложени в идеята на НПО-то, а именно:

Нашето вдъхновение са ДЕЦАТА
Творим с ЛЮБОВ
Единни СМЕ
Имаме СВЕТЛИ идеи
НОВАТОРИ сме
ПРОМЯНАТА е част от нас и ние сме част от нея
ЖИВАТА ПРИРОДА и МУЗИКАТА са нашия ритъм

Основна цел на Сдружението е осъществяването общественополезна дейност в следните посоки:
- повишаване качеството на ОБРАЗОВАНИЕ и РАЗВИТИЕ на децата,
- акцент в работата на сдружението ще е ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА (възраст 0-7 години - първите най-важни години) 
- ГРИЖА И НАСОКИ за родителите
- СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО между деца,родители, педагози и институции
- информираност и обучение, разширяване на съзнанието в посока РАЗУМНОСТ


Организацията е регистрирана като културна организация към Министерството на културата.

Всеки един от нас носи вътрешното слънце!
Нека то огрее във всеки един от нас и да си подадем ръка, за да успеем!
До тези, които достигне това послание и пожелаят да са част от този екип- могат да се свържат с нас на radost@zadecata.bg.

Отправям благодарност към всеки един от вас, който помогне тази вест да се разпространи.

 

Публикувано от: