Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
23Набираме членове и доброволци за каузата ни

Казвам се Елеонора Георгиева, на 45 години, икономист, майка на 2 дългоочаквани деца. Живея и творя в покрайнините на Пловдив и въпреки трудностите - да работя в България е моя избор и моето призвание. Животът си градя върху принципите любов, истина и мъдрост. За мен животът е работа и забавление. Социалният елемент е доста силно изразен в моята личност. Предизвикателствата ме мотивират.  Най-голяма подкрепа намирам в семейството, партньорите и съмишлениците. В ежедневието се стремя към знание, промяна, баланс и добро. НОВАТОР СЪМ. Създател съм на търговската марка ИЛИНОР. Вярвам и се стремя работата ми да гради взаимодействията и взаимоотношенията –  деца-семейство-детска градина. Обичам децата здрави и щастливи и им помагам за това!


В процес съм на търсене на ЯДРО (подходящ ЕКИП), който да поведе НПО  „Децата на България - развитие и бъдеще”:

 1. Водачи с различни умения
 2. Творци
 3. Педагози
 4. Терапевти 
 5. Музиканти
 6. Логопеди
 7. Разбира се, че към нашия екип са ни нужни и съмишленици, изпълнители, родители, представители на бизнеса и на администрацията, ръководители, служители, специалисти и др. 


Наши членове могат да бъдат както физически лица, така и юридически лица - всяко дееспособно лице - пълнолетни, физически и юридически лица, които са приели настоящия устав, плащат редовно членския си внос и работят за постигане целите на сдружението. Членството в сдружението е доброволно. Членският внос е в размер на 50 (педесет) лв. за физически лица и 100 (сто) лв. за юридически лица за година.
Колкото сме ПОВЕЧЕ, толкова по-добре.


Най-важното е да бъдем ЕДИННИ и да покажем, че ДОБРОТО може да победи всичко. Да покажем на себе си и света, че НИЕ БЪЛГАРИТЕ:

 • можем да бъдем ЕДИННИ, 
 • можем да бъдем обединени, независимо от това, че сме РАЗЛИЧНИ, със своята индивидуалност и харизма, които носи всеки един от нас в себе си
 • можем и имаме СИЛАТА да ПРОМЕНИМ нашето БЪДЕЩЕ.

Всеки ЧОВЕК, който носи ДОБРОТО, ЧОВЕЩИНАТА в себе си, независимо дали е организатор, лидер или изпълнител, може да бъде член на НПО „Децата на България - Развитие и Бъдеще” и да вижда поне част от себе си в принципите и каузата, заложени в идеята на НПО-то, а именно:

 • Нашето вдъхновение са ДЕЦАТА
 • Творим с ЛЮБОВ
 • Единни СМЕ
 • Имаме СВЕТЛИ идеи
 • НОВАТОРИ сме
 • ПРОМЯНАТА е част от нас и ние сме част от нея
 • ЖИВАТА ПРИРОДА и МУЗИКАТА са нашия ритъм

Основна цел на Сдружението е осъществяването общественополезна дейност в следните посоки:

 • повишаване качеството на ОБРАЗОВАНИЕ и РАЗВИТИЕ на децата,
 • акцент в работата на сдружението ще е ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА (възраст 0-7 години - първите най-важни години) 
 • ГРИЖА И НАСОКИ за родителите
 • СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО между деца,родители, педагози и институции
 • информираност и обучение, разширяване на съзнанието в посока РАЗУМНОСТ.


Организацията е регистрирана като културна организация към Министерството на културата.


Всеки един от нас носи вътрешното слънце! Нека то огрее във всеки един от нас и да си подадем ръка, за да успеем!


До тези, които достигне това послание и пожелаят да са част от този екип- могат да се свържат с нас на radost@zadecata.bg.

Отправям благодарност към всеки един от вас, който помогне тази вест да се разпространи.

 

Публикувано от:

Децата на България - Развитие и бъдеще