Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Конкурс на тема: "Какви са плюсовете на моя Еразъм?"

По повод тридесетгодишнината на Програма „Еразъм", Център за развитие на човешките ресурси обявява конкурс за снимки или кратко видео на тема: „Какви са плюсовете на моя Еразъм?"

Конкурсът е насочен към всички, които са  участвали по Програма „Еразъм+" или по някоя от предшестващите я програми: Учене през целия живот, Младежта в действие, Леонардо да Винчи, Сократ, Erasmus Mundus или Темпус. Участниците трябва да представят снимки или видео, придружени с кратко описание - до 100 думи.

Към продуктите, участващи в конкурса, задължително трябва да бъде включено авторско каре, съдържащо пълно име на участника, възраст, годината на участие, държавата, в която е осъществена мобилността и дейността и/или Програмата, актуалени телефон и имейл за връзка.

Жури от ЦРЧР ще определи първите места в двете категории - снимка и видео.
Краен срок за участие - 10 юли 2017 г.
Краен срок за обявяване на резултатите - 24 юли 2017г .
I награда - ваучер за пътуване на стойност 700лв.
II награда - таблет

Пълната информация можете да намерите на сайта на Център за развитие на човешките ресурси.

Източник: ЦРЧР, 27 април 2017