Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Конференция: „Икономика на отпадъците: предизвикателства и възможности“

На 17 май, от 10 ч. ще бъде открита конференцията под надслов „Икономика на отпадъците: предизвикателства и възможности“, организирана от Екологично сдружение „За Земята“, в партньорство с Фондация Фридрих Еберт, Бюро България в Дома на Европа в София, ул. Г.Раковски 124.

 

В събитието ще участват представители от множество български общини, както и от отговорните институции, бизнеса и неправителствените организации, работещи в сферата на управлението на отпадъците.  Основната задача според организаторите е да се представят и дискутират възможностите за постигане на устойчиво управление на отпадъците, което да допринесе за икономическото развитие на българските общини. 

 

Ще се акцентира върху няколко „горещи" теми –измененията в Закона за местните данъци и такси относно такса „битови отпадъци“; новите цели на ЕС за разделно събиране и рециклиране; пакета за Кръгова икономика. Всяка година тенденциите и изискванията в ЕС са за повече разделно събиране и рециклиране, което е предизвикателство за българските общини, но и възможност за развитие.

 

Екипът на ЕС „За Земята" ще представи алтернативна визия за развитието на София като град с повече разделно събиране и съответно - рециклиране и компостиране, и без изгаряне на отпадъци.

 

Ася Добруджалиева от Асоциацията на еколозите в общините (АСЕКОБ) ще запознае публиката с актуални данни за развитието на услугите по управление на отпадъците в общините.


Ще има и международно участие в лицето на Марко Матиело от италианската фирма за управление на отпадъците Contarina, управляваща отпадъците на регион Тревизо с площ 1,300 км2 и над половин милион жители. Неговата презентация „Как такса битови отпадъци може да бъде стимул за ефективно използване на ресурсите“ ще отвори дискусионния панел на събитието. В него представители на общините, бизнеса и гражданския сектор ще представят различните гледни точки относно законодателните промени, свързани с таксата. Всички участници в конференцията ще могат да участват в отворения дебат по темата.Източник: Екологично сдружение „За земята", 15 май 2017