Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18Информационна среща в София за представяне на процедура „Открий ме”

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област канят на 20 септември от 14:00 ч. (регистрация от 13:45 ч.)  на информационна среща за представяне на процедура „Открий ме” в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

Допустими кандидати по процедурата са: 

1. Неправителствени организации; 

2. Доставчици на социални услуги – съгл. чл. 18, ал. 3 и ал. 4 от Закона за социално подпомагане:

   - български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; 

  - физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Допустими партньори са: 

1. Общини и райони на общини; 

2. Обучителни и образователни организации.

 

Срещата ще се проведе в гр. София, Есенс Център, ул. „6-ти септември“ № 37.

 

Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация тук. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата. 

 

Програма на събитието.

 

Източник: Областен информационен център София-град, 13 септември 2017