Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика)

Министерство на труда и социалната политика обяви конкурс за Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика). Основна цел на наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия.

С нея ще бъдат удостоявани социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика в Република България  чрез социални иновации.


За 2017 г. конкурсът се обявява за категориите:
1. Социални иновации, свързани със заетост.
2. Социални иновации, свързани със социално включване.
3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги.
До участие се допускат физически лица, граждани на Р България и юридически лица, регистрирани в Р България.
Ще бъдат връчени до три награди – първа, втора и трета (почетен плакет).

Крайният срок за кандидатстване е 17.30 часа на 13.10.2017 г.

Пълната информация можете да намерите ТУК.

Източник: МТСП, 21 септември 2017