Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
19Конкурс за стипендии „Opportunity Funds – Bulgaria 2018”

10 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас
Краен срок за подаване на документи онлайн: 10 декември 2017 г.


Комисия „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендии по програмата „Opportunity Funds – Bulgaria” за 2018 г.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ /Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ/ и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”.

Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за подготовка на талантливи ученици от 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ.


Основната цел на програмата „Opportunity Fund – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

Изисквания към кандидатите

  • Да са редовни ученици в 11 клас в средно образователно училище
  • Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
  • Участие в програмата „Образование в САЩ” на Консултантския център към Комисия „Фулбрайт”
  • Свободно владеене на английски език
  • Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите и университетите, в които кандидатстват
  • Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ (средно месечен доход от 1000 лв. на родител).

График за протичане на конкурса:


10 декември 2017 г.: Подаване онлайн на пълния комплект документи за кандидатстване.                                                                                  
22 декември 2017 г.:
Обявяване на номинираните кандидати.

Окончателният подбор на участниците в програмата се прави от Селекционна комисия в състав: Матю Хагенгрубър, Аташе по въпросите на образованието и културата в Посолството на САЩ; Катерина Скодова, Регионален координатор за Европа и Евразия за висше образование в САЩ; Анджела Родел, Изпълнителен директор на Комисия „Фулбрайт”; Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ.

Всички кандидати получават по е-майл индивидуално писмо за резултата от участието им в конкурса.


Пълната информация ще намерите на страницата на Комисията „Фулбрайт".Източник: www.fulbright.bg, 26 октомври 2017