Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
13Покана за кандидатстване по инициативата Европейски езиков знак

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за подаване на предложения по инициативата „Европейски езиков знак”.

 

Европейският езиков знак се присъжда на иновативни проекти в сферата на чуждоезиковото обучение.

 

Наградата е разпознаваем в общоевропейски контекст знак за качество на използваната методология за чуждоезиково обучение.

 

Награждават се инициативи за прилагане на нови форми, подходи, творческо и рационално разработване на иновативни практики, независимо от вида институция, предоставяща езиково обучение.

 

Инициативата е насочена към всички аспекти на образованието и обучението, без оглед на възрастта на обучаваните.

 

Прилага се в две основни групи категории – първата е: Кандидатстване на организации, а втората е: Кандидатстване за персонално отличие с Европейски езиков знак.

 

Поканата за кандидатстване по инициативата европейски езиков знак можете да намерите - тук
Източник: ЦРЧР, 07 ноември 2017