Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17Стипендиантска програма на УниКредит Булбанк

Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк е създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на икономиката.

Програмата подпомага финансово и безвъзмездно студенти от III и IV курс в икономически специалности чрез:

  • Стипендия за постижения, насочена към най-успешните и мотивирани в следването си студенти
  • Социална стипендия, насочена към студенти в неравностойно положение.

Обхват

Стипендиантите ще бъдат определени след участие в конкурс, който ще се проведе през месец ноември 2017 година.

Одобрените според заложените критерии ще получават стипендия в размер на 150 лв. месечно в период от девет месеца на настоящата академична година (2017/2018). Стипендиите ще се изплащат по банков път на два транша – за зимен и летен семестър.

Освен финансова подкрепа, програмата предвижда и възможност за участие в различни събития на УниКредит Булбанк, които ще разкрият пред студентите корпоративната култура  на компанията. 

Крайният срок за подаване на документи е 15 ноември 2017 г.

Стипендия от УниКредит Булбанк може да бъде взета само веднъж от студент в рамките на неговото академично обучение. Това правило цели повече успешни и заслужили студенти да бъдат подкрепени в образованието им със стипендия.

За допълнителна информация по програмата може да се свържете с нас на e-mail: Scholarship@UniCreditGroup.BG

Имената на одобрените кандидати ще бъдат обявени и в началото на месец декември 2017 г. на сайта.Източник: УниКредит Булбанк, 13 ноември 2017