Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
18Обществено обсъжданe на промени в защитена територия резерват „Калиакра"

Министерството на околната среда и водите съобщава, че:

- съгласно разпоредбите на чл.42, ал.5 от Закона за защитените територии, във връзка с чл.41, т.2 и т.3 от същия закон, е изготвен проект на заповед за промени в резерват „Калиакра“. Защитената територия е разположена в землищата на село Свети Никола и село Българево, община Каварна, област Добрич.

- пълният текст на проекта на заповед, както и придружаваща информация, може да изтеглите от ТУК. Същите са на разположение и в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

- общественото обсъждане ще се проведе на 23 януари 2018 г. в Конферентната зала на РИОСВ-Варна от 10,30 часа.

 

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.Източник: Министерство на околната среда и водите, 22 декември 2017