Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
18Включи се в „Dive Deeper Into Social Entrepreneurship” - международен проект на тема „Социално предприемачество"!

Запознай се с решения на безработицата и социалното неравенство, предприемачество и бизнес идеи като споделиш практики с Коста Рика, Перу, ЮАР, Гърция, Македония, Румъния и Турция.

Национален младежки форум предоставя възможност за включване в международен проект на тема „Социално предприемачество" – „Dive Deeper Into Social Entrepreneurship”. Проектът се състои в няколко етапа – четири събития на международно ниво под формата на обучения и редица събития на национално ниво – дебати, информационни дни, „pitch nights" и събития за популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора.
Участниците от България ще имат възможността да се включат във всички части на проекта.

Първото събитие ще бъде под формата на обучение в Крушево, Македония в периода 21-26.01.2018. По време на обучението ще се работи в посока развитие на творчеството и творческите умения на участниците – графична фасилитация, „story telling" и дигитална визуализация. Целта на първият тренинг ще бъде и участниците да се запознаят с основите на проекта и последващото му развитие в България.

НМФ набира участници на възраст между 18 и 29 години.

Срокът за подаване на мотивации е до 14 януари 2018 година. Моля попълнете следната форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSwEnlaE_23rWFg7bo1u-J3WmrQ3YqHhrE6oE8XhW1Ep2FvQ/viewform


Повече информация на интернет страницата на НМФ.Източник: Национален младежки форум, 09 януари 2018