Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
17Конкурс за избор на външни експерти-оценители на проекти към МИГ "Преспа - общини Баните, Лъки, Чепеларе"

 Във връзка с чл.8 от вътрешните правила и на основание Заповед № 1/01.03.2018г. на Председателя на УС на МИГ „Преспа"– общини Баните, Лъки и Чепеларе” и споразумение № РД50-144/21.10.2016 год., за  създаване на база данни от външни експерти-оценители, които да бъдат включвани в  извършване на оценка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка на проектни предложения подадени към МИГ по мерките от ПРСР 2014-2020 г., залегнали в Стратегията на МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”.

Поканата можете да намерите на страницата на МИГ „Преспа".
Източник: www.migprespa.com, 09 март 2018