Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
18Конкурс за младежко гражданско предприемачество

Приемат се заявления за участие за Youth Citizen Entrepreneurship Competition, с цел да се даде възможност на младите предприемачи да създадат устойчив свят.
Цели на конкурса:
- Без бедност
- Без глад
- Добро здраве и благополучие
- Качествено образование
- Равенството между половете
- Чиста вода и канализация
- Достъпна и чиста енергия
- Достоен труд и икономически растеж
- Промишленост, иновации и инфраструктура
- Намалени неравенства
- Устойчиви градове и общности
- Отговорна консумация и производство
- Действия по климата
- Животът под водата
- Животът на сушата
- Мир, правосъдие и силни институции
- Партньорства за целите
Младите хора от цял свят са поканени да представят своите иновативни идеи и проекти със социално въздействие, които защитават и изпълняват едно или повече от 17-те цели на устойчивото развитие.
Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 15 и 35 години, да оперират предприятие под формата на бизнес, организация с нестопанска цел или неформална програма. Кандидатстването е на английски език.

Повече информация на страницата на иницативата.

------------------------

This program is an activity of the UNESCO Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD)

Източник: ФРМС, 29 март 2018