Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21Специализиращо обучение „Семейна медиация"

Това обучение е практически курс за специализация на медиатори, съобразно изискванията на чл. 11а и Приложение 2А към чл.11а от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

 

За курса:

  • Напълно съответстващ на българските условия - създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 5 години,
  • Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия, Норвегия и Германия, на база прякото ни участие в тях,
  • Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

  • Придобита осъвременена информация за същността и характеристиките на специфичните конфликти като социално явление;
  • Придобити умения за разпознаване на вида конфликти и причините за възникването им при семейства в криза (раздяла/развод);
  • Придобити умения за осмисляне на поведението в конфликтна ситуация при семейства в криза (раздяла/развод);
  • Придобити умения за конструктивно разрешаване на конфликти, за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации при раздяла/развод в най-добрия интерес на детето;
  • Придобити умения и овладени техники за регулиране на конфликтни отношения при раздяла/развод с цел опазване на най -добрия интерес на детето.

 

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на семейни спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи предоставящи социални услуги, насочени към деца и семейства в раздяла/развод или са в конфликтна ситуация, експерти в български и международни  правителствени и неправителствени организации, физически лица и други ангажирани с проблема за защита правата на детето при конфликтна ситуация в семейството им.


Кога и къде ще се проведе обучението:

Обучението ще се проведе:

- от  05 – 07 юни 2018 г.

- в гр. Стара Загора 


Каква е таксата за участие?

Таксата за цялото обучение от 3 дни е 320 лв., включваща учебните материали и кафе паузи.

Срок на записване и заплащане на таксата:

Краен срок за записване и заплащане на таксата е  1 юни 2018 г.

10% отстъпка при внасяне на таксата до 15 май 2018 г.

За ранно записване и за студенти  -  250 лв., платими до 10 май 2018 г. 

Записването става чрез изпращането на заявка свободен текст чрез формата за контакт или на e-mail:ecmbg@abv.bg 

Публикувано от:

Европейски център по медиация и арбитраж