Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Състезание за генериране на идеи за корпоративни социални иновации

П О К А Н А

до

всички малки фирми и лица, желаещи да реализират собствени идеи в сферата на корпоративните социални иновации

 

Каним Ви да участвате в състезание за генериране на идеи за корпоративни социални иновации:

21 май 2018 г. (понеделник); NGO House, гр. София 1000, ул. „Христо Белчев" 3

 

Състезанието се провежда в рамките на проект №BG05M9OP001-4.001-0094 „Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по който бенефициент е „Евроконсултантс България С.А.” АД.

Идеите на 10-те финалисти ще бъдат представени пред потенциални инвеститори (български и чуждестранни) в рамките на еднодневно match-making събитие (панаир на идеи), на което ще се срещнат двете страни, планирано за провеждане на 28 юни 2018 г. в гр. София

 

Може да участвате и като зрител, без да представяте конкретна идея! Участието е безплатно.

При наличие на интерес, моля изпратете е-мейл на: m.hristeva@biforum.org не по-късно от 17 май 2018 г.


Източник: Български икономически форум, 08 май 2018