Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Празник на дрипавата баница

19 май 2018 г., събота от 10:00 до 15:00
с. Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
Организатор: Народно читалище „Градина - Върбица 1894"
Събитието във Фейсбук.
Източник: Народно читалище „Градина - Върбица 1894" , с. Върбица, 15 май 2018