Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Know-How/Show-How : Лятна програма за креативно мислене и дизайн процеси, 2–7 юли 2018 г., Пловдив

До всички креативни личности в сферите, близки до архитектурата, продуктовия и графичния дизайн, журналистика, лингвистика и инженерство, фотография, хореография, география или хора от социалните науки. Ако процесите, свързани с развитието и потенциала на околната и градската среда ви вълнуват. Ако подхождате към вашата практика като средство за културна и социална трансформация. Или просто искате да откриете нещо ново за себе си в интернационална творческа среда? Тогава ви каним да кандидатствате в четвъртото издание на програмата  Know-How/Show-How.

 

Тази година нашата работна станция ще се пренесе в Пловдив и по специално в квартал Кичук Париж - Малкия Париж. Това живописно място се намира точно зад централната ЖП гара на града. Кварталът е съвкупност от разнообразни жилищни зони и разнообразна индустрия - от еднолични студия до по-големи складове и фабрики, създадени през изминалия половин век и оформящи неговия пейзаж.

 

Тук ще изследваме наследеното знание, натрупано в индустриалните и културни слоеве на мястото, хората и  техните умения заедно с потенциала в отпадъчните  и неосвоени налични материали.


Ще търсим отговор на въпроса дали и как чрез интердисциплинарен подход, ангажираност и присъствие можем да предизвикаме социална трансформация, която да е в хармония със средата и нейните нужди. 

 

Ще следваме следните стъпки
1. Теренна работа и изследвания 
2. Инвентаризация и визуализация на данни
3. Стратегии за проектиране и разработване на продукти 
Нашият процес ще се ръководи от отлични експерти и професионалисти в областта на устойчивата архитектура, продуктовия, социалния и комуникационния дизайн.  

Ментори
Елмо Вермайс (NL)студио Тухла (БГ) – Ростислав Димитров, Владимир Кирчев, Захари Радев и Дима Стефанова (БГ/NL)

Специални гости
Мария Мичева (БГ) и Ауриан Предоме (ФР)

Теми
градска среда, теренна работа, изследователски методи и техники, журналистика, кръгова икономика, дата визуализация, визуална комуникация, дизайн стратегии, разработване на продукти, сръчния град.

 

Какво
•  6-дневна работилница
•  Експертни срещи и лекции
•  Дискусии и публична презентация 
•  Интердисциплинарна и интернационална среда
•  Творчество и вдъхновение

Къде
улица Кукуш 1, Пловдив


Такса за участие
180 лева (до крайния срок, след него 250)
За студенти 120 лева (до крайния срок, след него 180)
 

* Ще бъдат отпуснати 8 стипендии за участие на студенти и други. За да получите стипендия, трябва да кандидатствате по стандартния ред и да ни изпратите копие от студентската си книжка или обяснително писмо.

 

Как да кандидатствате
Попълнете апликационната форма
 
Краен срок за записване
17 юни 2018


Повече информация на
knowhowshowhow.orgИзточник: Фондация Пловдив 2019, 05 юни 2018