Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Програма за подкрепа на педагози от ромски произход

Фондация „Тръст за социална алтернатива" ви кани да представите проектни предложения за участие в „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход". Основна цел на програмата е наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Допустими кандидати са неправителствени организации (НПО) в обществена полза, които кандидатстват в партньорство с детски градини, работещи с уязвими общности.

ТСА ще финансира общо 3-5 НПО с цел да събере до 15-20 кандидата за програмата. Това е многогодишна пилотна програма, която ще продължи да подкрепя финансово студентите по време на следването им (или ще ги подкрепи в кандидатстването за подходящо външно финансиране). Средната стойност на един проект с 6 ученици за подготвителната година е до 10,000 лева. Максималният бюджет за подготовка на един ученик е фиксиран на 700 лв., независимо дали ученикът става част от програмата в 11 или 12 клас. Конкретните бюджети се уточняват след одобряване на участващите в програмата НПО чрез опростен бюджет.

Краен срок: 19 август 2018 г.

Пълната информация ще намерите на страницата на „Тръста за социална алтернатива".


Източник: ФРМС / Фондация „Тръст за социална алтернатива", 02 август 2018