Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Стартира нов конкурс за Младежки банки

За шеста поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява национален конкурс по програма „Младежка банка“.

Младежката банка е екип от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, с които финансират младежки идеи на конкурсен принцип.


Програмата предоставя:


- финансиране за организационно развитие и обучения;

- въвеждащо обучение и възможности за обмяна на опит и добри практики в мрежата Младежки банки в България

- месечна онлайн подкрепа относно отделните етапи за развитие на Младежка банка.


Кой може да кандидатства?


В конкурса могат да участват:

- неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души;

- неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.


Защо да кандидатствате?

- Имате реална възможност да допринесете за по-добрия живот в общността.

- Като част от Младежка банка развивате важни умения – лидерство, умения за презентиране, работа в екип, комуникационни умения.

- Повишавате знанията си в областта на филантропията и придобивате опит в управлението на дарителски програми „от младежи за младежи“.


Кандидатстване: тук 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”