Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
19Покана от Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”

П О К А Н А

     СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”
    кани  представителите  на местната  власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделски производители и гражданите от общините Белене и Никопол 
да вземат участие в ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ  на Сдружението.
    
На Конференцията ще бъдат представени извършените през 2018 година дейности по изпълнението на одобрената Стратегията за ВОМР, съгласно подписаното  Споразумение № РД 50-11 от 25.01.2017 г. с Управляващите  органи на Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност” за програмен период 2014-2020 г., както и планът, изведените приоритети и цели за работа на  Местната инициативна група  Белене - Никопол през следващата календарна година.

Конференцията ще се проведе на 18.12.2018 г. (вторник), от 11:00 часа, в Зала № 26 на Община Белене.


Източник: МИГ – Белене - Никопол, 05 декември 2018