Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21Информационен ден по фонд „Убежище, миграция и интеграция"

На 17 януари от 9 часа дирекция „Международни проекти" към МВР ще проведе информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Убежище, миграция и интеграция".

Целта е заинтересованите организации да бъдат запознати с обявените към момента процедури за набиране на проектни предложения и правилата за реализация на проекти. Информационният ден ще се проведе в София, Център „Проджект Лаб", бул. „Мария Луиза" 58, зала „Европа", етаж 2.