Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
24Приемат се кандидатури за Младежката награда „Карл Велики"

Вие сте на възраст между 16 и 30 години и имате проект с европейско измерение? Младежката награда „Карл Велики" е добър шанс да получите подкрепа и известност.

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, които демонстрират практически примери за сътрудничество и единение между младите хора в Европа. За наградата могат да представят проекти млади хора на възраст между 16 и 30 години от всяка държава – членка на ЕС.

Национално жури във всяка страна в ЕС избира по един проект, а след това от селектираните проекти се определят най-добрите три. Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро, а третата награда е 2500 евро. Наградите на победителите ще се връчат на церемония в Аахен, Германия, през май 2019 г., на която са поканени представители на всички проекти, избрани на национално ниво.

Срокът за кандидатстване е удължен до 18 февруари 2019 г.

За повече информация: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/bg/introduction.htmlСнимка: © Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann

Източник: Бюро за връзка на Европейския парламент в България, 28 януари 2019