Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21Покана към международни НПО за получаване на статут за участие в Съвета на Европа

Статутът за участие се дава на международни неправителствени организации, които:

- уважават и защитават ценностите и принципите на Съвета на Европа;

- могат чрез своята работа да подкрепят постигането на онова по-близко единство, споменато в член 1 на устава на Съвета на Европа;

- са създадени на основата на учредителен акт, приет съгласно демократични принципи;

- имат демократична структура и управление;

- са представителни конкретно в областта (областите) на своята компетентност, области на действие, споделяни от Съвета на Европа;

- са представени на европейско равнище, с други думи казано, които имат членове в най-малко пет държави членки на Съвета на Европа;

- са създадени и са изпълнявали дейности най-малко две години преди момента на кандидатстване за статут за участие;

- вече имат работни взаимоотношения със Съвета на Европа;

- са способни да допринасят и да участват активно в дебати и дейности на Съвета на Европа;

- могат да направят работата на Съвета на Европа известна за обществеността.

 

Международните НПО, получили статут за участие, формират Конференцията на международните НПО в Съвета на Европа. Тя представлява гражданското общество в Съвета на Европа и работи за популяризиране на демокрацията на участието. В допълнение към провеждането на две сесии в годината, тя организира събития, свързани с приоритетите на Съвета на Европа. Към момента статут за участие имат около 250 международни неправителствени организации.


Кандидатстване за статут до 28 февруари 2019 г.

https://www.coe.int/en/web/ingo/-/participatory-status-for-internaitonal-ngos-with-the-council-of-europeИзточник: Council of Europe, 18 февруари 2019