Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
19Тръста за социална алтернатива обявява конкурс за оценка нa потребностите от обучения по проект „С грижа от 0 до 3“

Тръста за социална алтернатива обявява конкурс за набиране на предложения за извършване на оценка на, потребностите от обучения на граждански организации участващи по проект„С грижа от 0 до 3“ участващи по проекта.

Допустими кандидати за извършване на оценката са индивидуални лица и агенции за извършване на проучвания. Повече информация може да намерите ТУК.

Желаещите да кандидатстват, следва да изпратят изискваните документи в срок до 26 февруари, 2019 г. на и-мейл адреси: wecare@tsa-bulgaria.org


За повече информация посетете
сайта на Тръст за социална алтернатива.


Източник: Тръста за социална алтернатива, 19 февруари 2019