Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Европейски конкурс за социални иновации, с тема за 2019 г.: „Заплахата пластмасови отпадъци"

Конкурсът търси най-иновативни проекти, продукти, услуги, бизнес модели и сътрудничества, които се занимават с пластмасовите отпадъци. Участник в конкурса може да бъде всяко физическо или юридическо лице, или група от такива, с изключение на публични администрации, от страни членки на ЕС или от асоциираните страни към програма "Хоризонт 2020". Идеи и предложения се приемат от всякакъв вид организации, вкл. НПО и частни фирми.


Краен срок за участие - 4 април 2019 г.Източник: https://eusic.challenges.org, 13 март 2019