Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Конкурс за студентски посланици на възможностите за кариера в институциите на ЕС

Ако сте студент и имате желание да популяризирате във вашия университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС, защо не кандидатствате да станете студентски посланик на EU Careers?

Ще можете:

 • да научите повече за възможностите за работа в европейските институции и да ги популяризирате сред своите състуденти,
 • да изградите отлична студентска мрежа от контакти в цяла Европа,
 • да придобиете професионален опит по време на следването си, който може да включите във вашата автобиография
 • да развиете различни умения – за говорене пред публика, в областта на маркетинга и човешките ресурси,
 • да получите пълно въвеждащо обучение, както и персонални напътствия през цялото време, докато сте посланик,
 • да установите контакти с високопоставени служители на ЕС
 • препоръчително писмо въз основа на вашите резултати

Търсим мотивирани, комуникативни и ентусиазирани хора, които да популяризират в своя университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС.
Като атрактивен работодател на висококвалифицирани висшисти, EU Careers търси посланици в някои от най-добрите университети в Европа.

Схемата за посланици на EU Careers включва намирането на новаторски начини за популяризиране на чудесните възможности, които институциите на ЕС предлагат, например чрез:

 • участие в панаири на кариерата или изнасяне на презентации пред ваши състуденти,
 • изграждане на университетски мрежи и предоставяне на информация,
 • активно присъствие в интернет и социалните медии,
 • даване на отговори на въпроси за работата в европейските институции.


Източник: https://epso.europa.eu, 13 март 2019