Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
23Търсим учители за програмата „Научи се да даряваш” за учебната 2019/2020 г.

Ако искате вашите ученици да проявяват грижа и внимание към другия, ако вярвате, че те самите могат да променят действителността и сте готови да им помогнете в това - станете част от програмата „Научи се да даряваш” на Български дарителски форум.

 

Чрез нея ще имате възможност да обучавате децата в основните принципи и механизми  на  дарителство и доброволчество в училище, както и да участвате заедно с тях в малки доброволчески инициативи. За учебната 2019/2020 година програмата ще  избере и работи с  36 учители и техните класове. Предвидена е да се реализира в 30 седмици, по един час седмично (в час на класния или в друга форма по преценка на учителя).

 

Учителите, включени в програмата, ще преминат през двудневно обучение на 7-9 юни, 2019 (петък-неделя)  в София, ще имат ментори, както и възможност да работят с външни лектори – представители на български фондации и компании, които даряват и работят за социална промяна. Те ще получат достъп до адаптирани за целта на програмата учебни материали и ще трябва да споделят опита си след всеки урок, през онлайн платформата на програмата.  

 

Търсим учители, които са:

 • активни и отворени да учат;
 • мотивирани за нови предизвикателства в подходите за преподаване;
 • класни ръководители на деца от 1 до 4-ти клас;
 • активни, мотивирани учители, които работят с  деца от 5 до 12 клас;
 • с умения за работа с интернет;
 • с базови технически умения;
 • с умения за писане;
 • със знание, опит и интерес в теми като благотворителност, дарителство и доброволчество.

Търсим учители, които споделят, че отговорното вярването, че дарителство и полагането на доброволен труд са механизми за положителна промяна на средата, в която живеем.

 

Търсим училища, които:

 • Имат поне 3 реализирани инициативи в последните 3 години в училище или извън него, които да включват полагане на доброволен труд и/или организиране на дарителски кампании и акции;
 • Имат клубна дейност с хуманитарна насоченост (различни от спорт и изкуство);
 • Имат работещ екип и пълноценно взаимодействие между директор, учители и съветници;
 • Имат активно училищно настоятелство, което участва в живота на училището;
 • Имат изградени партньорства с местни организации, работещи по различни каузи;
 • Имат активни и мотивирани учители, отворени за предизвикателства иновативни методи и подходи в преподаването.

За да кандидатствате за учител в „Научи се да даряваш“, е необходимо да изпратите следните документи:

 • Мотивационно писмо, в което да опишете опита си, защо искате да участвате в програмата, какво ще донесе тя лично на Вас, на децата, с които работите и училищната общност (молим, не забравяйте да оставите координатите си за връзка и да ни разкажете с кой клас работите);
 • Декларация за подкрепа от директора;
 • Декларация за подкрепа от психолога/педагогическия съветник на училището;
 • По желание, придружаващи снимки или материали по Ваша преценка, които показват опита в посочените сфери.

При избора на участници, ще взимаме предвид следните неща:

 • Опитът на учителя и училището с работа по проекти свързани с благотворителността;
 • Готовността и желанието на учителите да работят в екип;
 • Желанието и готовността на учителите да споделят опита си с други колеги, да бъдат ментори когато и ако се налага;
 • Желанието и готовността на учителите да отделят време и пространство за програмата, да организират и подготвят уроците, както и да участват в проекти;
 • Тъй като една голяма част от програмата е онлайн, са важни  техническите и компютърни умения, които имат учителите;
 • Готовността на учителите да въвлекат родителите и местната общност в работата по програмата;
 • Убеждението на учителите, че допълнителната работа с децата по проекти ги обогатява и изгражда нови знания и умения в тях, които ще са им от полза в бъдеще и ще ги направи пълноценни граждани. 

Кандидатствайте до четвъртък, 25 април, 2019 г., като изпратите необходимите документи на имейл hemiryan@dfbulgaria.org

 

  

Публикувано от:

Български дарителски форум