Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
24Номинации за Youth Empowerment Policy Award

Наградата ще подкрепи доказали се политики, които ефективно насърчават и разширяват местните, националните и международните решения за овластяване на младежта.
могат да участват представители на международни организации, академични среди, неправителствени организации, парламенти, правителствени агенции и други.
Наградите за бъдещи политики 2019 ще бъдат връчени по време на 141-то Общо събрание на IPU в Белград (Сърбия) през октомври 2019 г.
Глобалният конкурс е обявен от Съвета за бъдещето на света (World Future Council), Програмата на ООН за развитие (ПРООН - UNDP) и Междупарламентарния съюз (Inter-Parliamentary Union - IPU), с подкрепата на Службата на пратеника на Генералния секретар на ООН за младежта, Международната организация на труда (МОТ - ILO) и Лабораториите за младежка политика (Youth Policy Labs).
Източник: ФРМС, 18 април 2019