Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
16Eвропейски семинар за журналисти, посветено на имунизацията 2019, 14-16 октомври, Женева, Швейцария

Световната федерация на журналистите в областта на науката обявява Европейски семинар за обучение по имунизация във фондация Brocher, 14-16 октомври 2019 г. в Женева, Швейцария.
Целта на обучителния семинар е да се предостави фактическа информация за състоянието на имунизацията и да се повишат уменията за журналистите за точно покритие на имунизационните науки в Европа. Обучението ще обхваща много теми, свързани с ваксинацията, свързани с европейския контекст, като например основната наука за ваксинация, икономиката на ваксинирането, науката, стояща зад имунизационните стратегии, колебанието на ваксините и поляризацията на социалните медии.
Обучението ще се проведе на английски език.
До 20 участници от Европа ще бъдат избрани за участие в семинара. Организаторите поемат пътни разходи, настаняване, храна и материали за семинара.
Поканата е към европейските млади научни журналисти или журналисти, пишещи и по научни теми.
Източник: http://wfsj.org, 20 юни 2019