Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27МРРБ организира срещи за консултации по повод програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите – 2021-2027 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройство организира регионални срещи за стратегически консултации по повод програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.

За Северозападен район - 15 юли в Ловеч; за Югозападен район - 18 юли в София; за Югоизточен район - 22 юли в Бургас; за Северен централен район - 23 юли в Разград; за Североизточен район - 24 юли в Търговище; за Южен централен район - 24 юли в Смолян. Неправителствените организации, бизнесът и обществените групи могат да се включат със свои предложения и на e-mail: regionalnorazvitie@mrrb.government.bg .


Повече информация можете да намерите на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 09 юли 2019