Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27Годишни спортни награди на ЕК „Be Active Awards"

Министерството на младежта и спорта, в качеството на Национален координатор за провеждането на Европейската седмица на спорта 2019 г., набира кандидатури за участие в Годишните спортни награди на Европейската комисия „Be Active Awards". Наградите се връчват в следните три категории: „Образование" „Работно място" и „Местен герой". В категорията „Местен герой" могат да бъдат номинирани само лица над 18-годишна възраст.

Номинирани за участие могат да бъдат спортни организации, федерации, клубове, публични организации и личности с принос за успешното изпълнение на проекти/инициативи в спорта, които през 2019 г. са допринесли за насърчаване на физическата активност и промотиране на спорта в духа на европейските ценности.

Номинациите в отделните категории, описани в приложените формуляри, следва да бъдат изпратени в срок до 26 юли 2019 г. на ел. поща: eppms@mpes.government.bg. Формулярите могат да бъдат попълнени на български или английски език (за предпочитане). Националният координатор на Европейската седмица на спорта от всяка държава членка на Европейския съюз може да предложи на Европейската комисия по една номинация във всяка от категориите.


Поканата и формулярите можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.


Източник: Министерство на младежта и спорта, 15 юли 2019