Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17Информационна среща по мярка „Подобрен достъп до изкуство и култура" по Финансовия механизъм на ЕИП

Министерството на културата, в качеството му на оператор по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" по Финансовия механизъм на ЕИП, и Областният информационен център-Варна Ви канят на информационна среща по мярка „Подобрен достъп до изкуство и култура“. Тя ще се проведе на 11 септември (сряда) 2019 г., от 13:30 часа, в Юнашкия салон във Варна. На събитието ще присъства зам.-министърът на културата Амелия Гешева.

По време на срещата ще бъдат разяснени условията за кандидатстване по мярката. Бенефициенти могат да бъдат неправителствени организации в обществена полза, общини, музеи, галерии, библиотеки и читалища, чиято основна дейност се осъществява в културния или творческия сектор в тематичните области: изкуства (филм, театър, танц, музика, литература, визуални изкуства, творчески индустрии), култура и занаяти, представяне на нови културни събития, които да допринесат за мултикултурния диалог на местно и регионално ниво.


По програмата ще се подкрепят проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история. Ще бъдат финансирани проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др.


Подробна информация за процедурата можете да намерите на следния линк в ИСУН 2020.
Източник: Областен Информационен Център - Варна, 03 септември 2019