Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които:
  • се обучават редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
  • имат завършен най-малко ІІІ курс;
  • имат успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 15 ноември 2019 г. кандидатите представят:
1. Попълнена информационна карта;
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2019/2020г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема "Криптовалути. Генезис, функциониране, перспективи. Могат ли криптовалутите да заместят световните резервни валути?" в размер до 5 страници (1800 знака на страница). 

Източник: Фондация "Атанас Буров", 01 октомври 2019