Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Стипендия за развитие на гражданското общество

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е през месец април. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през първата половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2021-22 г.: 30 април, 2020 г.


Пълната информация ще намерите на сайта на Фулбрайт България.


Източник: http://www.fulbright.bg, 07 ноември 2019