Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
31Срещи в страната за демонстриране на обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020

Представители от Централното координационно звено към Министерския съвет ще демонстрират от 20 ноември 2019 г. до 5 декември 2019 г. обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 на поредица от събития в седем областни града при график, който можете да видите на този линк.
Източник: www.eufunds.bg, 18 ноември 2019